2012-07-26 Bericht FC Remscheid – NFC Orlandina Calcio – rs1.tv – Das Stadtfernsehen für Remscheid

2012-07-26 Bericht FC Remscheid – NFC Orlandina Calcio

Bericht über das Saisonvorbereitungsspiel FC Remscheid – NFC Orlandina Calcio