2012-07-26 Bericht FC Remscheid - NFC Orlandina Calcio - rs1.tv - Das Stadtfernsehen für Remscheid

2012-07-26 Bericht FC Remscheid – NFC Orlandina Calcio

Bericht über das Saisonvorbereitungsspiel FC Remscheid – NFC Orlandina Calcio